42.

Predstav si, že Tvojou každodennou prácou by bolo

Písať články do novín a časopisov.

Zdá sa Ti to zaujímavé?

O teste

„Spoznaj svoju budúcu profesiu“ je profesionálne vyvinutý psychometrický test, ktorý Vám pomôže nájsť si zamestnanie, ktoré Vám najlepšie vyhovuje.

Možno práve stojíte pred rozhodnutím, kam ísť na vysokú školu alebo uvažujtete nad zmenou kariéry. Pomocou tohto testu môžete urobiť správne rozhodnutie s ohľadom na Vaše osobnostné preferencie.

Výskumy ukazujú, že kariérne najviac úspešní a najšťastnejší môžu byť iba tí ľudia, ktorí robia prácu, ktorá ich baví. Skúmaním Vašich prirodzených predpokladov odhalíte povolanie, ktoré Vám s najväčšou pravdepodobnosťou prinesie úspech.

Kto stojí za testom?

Test „Spoznaj svoju budúcu profesiu“ je vyvinutý na základe metodiky Jima Barretta v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (www.vudpap.sk). Test vychádza z anglického originálu knihy Career, „Aptitude and Selection Tests“. Jednotlivé otázky boli vyselektované na základe konzultácie s odborníkmi tak, aby sa zachovala výpovedná hodnota testu.

Jim Barret je certifikovaný psychológ a konzultant s mnohoročnou skúsenosťou v oblasti poradenstva korporátnym organizáciám rôznych veľkostí. Je spoluautorom medzinárodných bestsellererov „Test Your Own Aptitude“, „Carreer, Aptitude and Selection Tests“ a, „The Aptitude Test Workbook“, (všetky vydané Kogan Page), ktoré sa stali základom metodiky rôznych hodnotiacich systémov pri výberových konaniach.

Vyhodnotenie